Gorilla Muzik Bigg Henn
 1. 1. Bigg Henn - Intro
 2. 2. Bigg Henn - Trappin & Juggin
 3. 3. Bigg Henn - Bangin On My Chest
 4. 4. Bigg Henn - I Stunt
 5. 5. Bigg Henn - Its Who
 6. 6. Bigg Henn - Shited On
 7. 7. Bigg Henn - Born In GOrilla
 8. 8. Bigg Henn - Doin Me
 9. 9. Bigg Henn - 25-9
 10. 10. Bigg Henn - WHo Hotter
 11. 11. Bigg Henn - Come On