CARPE DIEM
BACK 2 THA FUTURE
Share
Songs
1
INTRO (KLASSIK CEO OF THE FLEET DJS)
CARPE DIEM

2
I GOT IT
CARPE DIEM

3
SKIT
CARPE DIEM

4
NO PLACE LIKE HOME
CARPE DIEM FT. YACOO DBHS

5
SHE LOVES THE HOOD
CARPE DIEM FT. YACOO DBHS, BUDDA RU, POMONA REY

6
NEVER SWITCHIN IT UP 2.0
CARPE DIEM FT.KOKANE, YACOO DBHS

7
NO TRUST
CARPE DIEM

8
YOU JUST DON'T KNOW
CARPE DIEM FT. KOKANE

9
AMSTERDAM
CARPE DIEM

10
SKIT
CARPE DIEM

11
BURN IT DOWN
CARPE DIEM FT. RICH ANDRUMS

12
OUTRO (KLASSIK CEO of THE FLEET DJs)
CARPE DIEM

Comments