Gun Shot Deezy
Im·paired Decisions ll
Share
From The Artist

Im·paired Decisions ll

Songs
1
Intro
Gun Shot Deezy

2
Living Right (Day Doe)
Gun Shot Deezy

3
Aint Hiding (Freestyle)
Gun Shot Deezy

4
Over Night Featuring ( D'jae Guapo)
Gun Shot Deezy

5
I Admit It Featuring (Finesse AL Salve)
Gun Shot Deezy

6
Color Purple
Gun Shot Deezy

7
Jus Me Featuring (Weezy)
Gun Shot Deezy

8
Dont Know Featuring (V8 Swolae x D'Jae Guapo)
Gun Shot Deezy

9
Like Jackson
Gun Shot Deezy

10
Hoe nigga
Gun Shot Deezy

11
To Real Featuring (Weezy)
Gun Shot Deezy

12
Hear This
Gun Shot Deezy

13
Nun Free (Freestyle)
Gun Shot Deezy

14
This In That Featuring (D'jae Guapo)
Gun Shot Deezy

15
10 Toes Down (Outro)
Gun Shot Deezy

Comments