El Santo Holy Coka
 1. 1. Holy Coka - Jet Pack
 2. 2. Holy Coka - Proud Of Me
 3. 3. Holy Coka - Dirty Dogs
 4. 4. Holy Coka - Im On
 5. 5. Holy Coka - Holy Water
 6. 6. Holy Coka - Uh Huhh
 7. 7. Holy Coka - Overtime
 8. 8. Holy Coka - Pop My Shit
 9. 9. Holy Coka - Wakanda 4eva
 10. 10. Holy Coka - Scorpion
 11. 11. Holy Coka - Narchos
 12. 12. Holy Coka - Holy Rida