Jaye Way or No Way Jaye Dolla
 1. 1. Jaye Dolla - Intro
 2. 2. Jaye Dolla - Fuck Trending
 3. 3. Jaye Dolla - Skit
 4. 4. Jaye Dolla - Pressure
 5. 5. Jaye Dolla - Thoughts
 6. 6. Jaye Dolla - Skit
 7. 7. Jaye Dolla - Charger
 8. 8. Jaye Dolla - Gang Shit
 9. 9. Jaye Dolla - Shit Im Dealin With
 10. 10. Jaye Dolla - Skit
 11. 11. Jaye Dolla - True Story
 12. 12. Jaye Dolla - Freak
 13. 13. Jaye Dolla - Skit
 14. 14. Jaye Dolla - The Race
 15. 15. Jaye Dolla - Who Run It