King Enki
King Enki 2
Share
From The Artist

Check Out King Enki's Latest Project King Enki 2

Songs
1
Stay Down
King Enki

2
I Know
King Enki

3
No More
King Enki

4
Rite Na
King Enki Ft. Zoe Na Na

5
Backstreet
King Enki

6
Drip
King Enki

7
H.P.P
King Enki Ft. ET

8
Baby Exotic
King Enki Ft. Trouble Donkey

9
Safe
King Enki Ft. Pac D Dam

10
Turn Up
King Enki

11
Survival Of The Fittest
King Enki Ft. Trouble Donkey

12
Dreams
King Enki Ft. ET

Comments