Concrete Kolombo NBG
 1. 1. Kolombo NBG - Tell A Soul Ft Bigga Rankin
 2. 2. Kolombo NBG - 75
 3. 3. Kolombo NBG - Anyway Ft. Snoopy La Nostra
 4. 4. Kolombo NBG - C.I
 5. 5. Kolombo NBG - Lebron James
 6. 6. Kolombo NBG - 6.Loyalty Is Tha Key Ft Soulja Shine
 7. 7. Kolombo NBG - Opp
 8. 8. Kolombo NBG - Oprah
 9. 9. Kolombo NBG - Saucy Ft Snoopy La Nostra
 10. 10. Kolombo NBG - Shakem Off
 11. 11. Kolombo NBG - Thugs Cry
 12. 12. Kolombo NBG - Yola
 13. 13. Kolombo NBG - Jump Out Tha Whip