Investments 4 Yung Bleu
 1. 1. Yung Bleu - Fuck The Streets Up
 2. 2. Yung Bleu - Play Time
 3. 3. Yung Bleu - Watch My Drip
 4. 4. Yung Bleu - Too Many Friends
 5. 5. Yung Bleu - Be Like That
 6. 6. Yung Bleu - First (Feat. NBA YoungBoy)
 7. 7. Yung Bleu - True To The Game
 8. 8. Yung Bleu - Mean Machine (Feat. Shad Levi)
 9. 9. Yung Bleu - Back Then
 10. 10. Yung Bleu - On The Line
 11. 11. Yung Bleu - Enemy Lines (Interlude)
 12. 12. Yung Bleu - Legendary
 13. 13. Yung Bleu - Call Me Daddy
 14. 14. Yung Bleu - Do Or Die
 15. 15. Yung Bleu - Fight For Me